Registrace

Podmínkou čerpání odměn z věrnostního programu je registrace účastníka. Bez registrace nevzniká účastníkovi nárok na čerpání odměn. Klíčenka obsahuje desetimístný číselný kód, pomocí kterého se zaregistruješ a přihlásíš do bonusového programu BubbleMania. Přihlásit se můžeš přes svůj smartphone v mobilní aplikaci BubbleMania - I Want You (iOS, Android, Windows phone) nebo na stránkách www.bubblemania.cz/iwantyou.

Při prvním přihlášení je potřeba k vytvoření vlastního profilu vyplnění čísla klíčenky, emailu a tvého nového hesla. Dále je třeba vyplnit tvé údaje (jméno, příjmení a datum narozeni) a nahrát profilovou fotku. Tyto údaje jsou velice důležité pro zasílání odměn. Co je ale nejdůležitější - v aplikaci nebo na webu si můžeš kontrolovat počet nasbíraných Bp a vyměňovat je zde za vybrané odměny.

Otázky ohledně registrace či samotného věrnostního programu zasílejte na e-mail: iwantyou@bubblemania.cz

Mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci BubbleMania pro Android, iOS a Windows Phone!

Podmínky věrnostního programu

Registrací na webu, nebo v aplikaci uděluje každý účastník společnosti Bubblemania s.r.o., IČO: 287 49 197, se sídlem Všebořická 289/15, 400 10, Ústí nad Labem, (dále jen „správce“) souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři, a to pro účely marketingu, tj. nabízení obchodu a služeb správce, a dále uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky ve stejném rozsahu, a to vždy až do doby případného odvolání souhlasu doručeného subjektem údajů na adresu správce.

ÚPLNÁ PRAVIDLA – VĚRNOSTNÍ RFID KLÍČENKA (ČIP) BUBBLEMANIA

  1. Provozovatelem tohoto věrnostního programu je obchodní společnost Bubblemania s.r.o., IČ: 287 49 497, se sídlem Všebořická 289/15, 400 10 Ústí nad Labem

  2. Tento věrnostní program je marketingovou akcí (reklamou), nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Věrnostní program je vyhlášen na dobu neurčitou; provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího měnit podmínky programu či program ukončit. Změna podmínek programu či jeho ukončení je účinné vyhlášením na www.bubblemania.cz, kde jsou tak vždy k dispozici platná pravidla.

  3. Registrací na webu uděluje každý účastník společnosti Bubblemania s.r.o., IČO: 287 49 197, se sídlem Všebořická 289/15, 400 10 Ústí nad Labem, (dále jen „správce“) souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři, a to pro účely marketingu, tj. nabízení obchodu a služeb správce, a dále uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zasílám obchodních sdělení elektronickými prostředky ve stejném rozsahu, a to vždy až do doby případného odvolání souhlasu, doručeného subjektem údajů na adresu správce. Poučení subjektů údajů: Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

  4. RFID klíčenka (dále jen “čip”), je nepřenosná. Zrušení čipu nebo registrace ve věrnostním programu je možná na základě zaslání žádosti na e-mail iwantyou@bubblemania.cz

  5. Podmínkou čerpání odměn z věrnostního programu je registrace účastníka. Bez registrace nevzniká účastníkovi nárok na čerpání odměn.

  6. V případě ztráty čipu může registrovaný účastník po zakoupení nového čipu na provozovnách BubbleMania (za poplatek 50 Kč vč. DPH) zažádat obsluhu o převedení bodů na nový čip. Provozovatel tohoto věrnostního programu není odpovědný za ztrátu věrnostních bodů v případě odcizení čipu a následného čerpání bodů třetí osobou.