Registrácia

Podmienkou čerpania odmien z vernostného programu je registrácie účastníka. Bez registrácie nevzniká účastníkovi nárok na čerpanie odmien. Kľúčenka obsahuje desaťmiestny číselný kód, pomocou ktorého sa zaregistruješ a prihlásiš do vernostného programu BubbleMania. Prihlásiť sa môžeš cez svoj smartphone v mobilnej aplikácii BubbleMania (iOS, Android, Windows phone) alebo na stránkach www.bubblemania.cz/sk/iwantyou.

Pri prvom prihlásení je pre vytvorenie vlastného profilu potrebné vyplniť číslo kľúčenky, email a tvoje nové heslo. Ďalej je potrebné vyplniť svoje údaje (meno, priezvisko a dátum narodenia) a nahrať profilovú fotku. Tieto údaje sú veľmi dôležité pre zasielanie odmen. Čo je ale najdôležitejšie - v aplikácii alebo na webe si môžeš kontrolovať počet nazbieraných Bp a vymieňať ich tu za vybrané ceny.

Otázky ohľadom registrácie či samotného vernostného programu zasielajte na e-mail: iwantyou@bubblemania.cz

Mobilné aplikácie

Stiahnite si aplikáciu BubbleMania pre Android, iOS a Windows Phone!

Podmienky vernostného programu

Registráciou na webe, alebo v aplikácii udeľuje každý účastník spoločnosti Bubblemania s.r.o., IČO: 287 49 197, so sídlom Všebořická 289/15, 400 10, Ústí nad Labem, (ďalej len "správca") súhlas v zmysle zákona č. 101 / 2000 Zb., o ochrane osobných údajov, so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, a to pre účely marketingu, tj. ponúkanie obchodu a služieb správcu, a ďalej udeľuje v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v rovnakom rozsahu, a to vždy až do doby prípadného odvolania súhlasu doručeného subjektom údajov na adresu správcu.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ - VERNOSTNÁ RFID KĽÚČENKA (ČIP) BUBBLEMANIA

  1. Prevádzkovateľom tohto vernostného programu je obchodná spoločnosť Bubblemania sro, IČO: 287 49 497, so sídlom Všebořická 289/15, 400 10 Ústí nad Labem

  2. Tento vernostný program je marketingovou akciou (reklamou), nie verejným prísľubom či návrhom zmluvy. Vernostný program je vyhlásený na dobu neurčitú; prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho oznámenia meniť podmienky programu alebo program ukončiť. Zmena podmienok programu či jeho ukončenie je účinné vyhlásením na www.bubblemania.cz, kde sú tiež vždy k dispozícii platné pravidlá.

  3. Registráciou na webe udeľuje každý účastník spoločnosti Bubblemania sro, IČO: 287 49 197, so sídlom Všebořická 289/15, 400 10 Ústí nad Labem, (ďalej len "správca") súhlas v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, a to pre účely marketingu, tj. ponúkanie obchodu a služieb správcu, a ďalej udeľuje v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, súhlas sa zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v rovnakom rozsahu, a to vždy až do doby prípadného odvolania súhlasu, doručeného subjektom údajov na adresu správcu. Poučenie subjektov údajov: Máte právo prístupu k osobným údajom o vás spracovávaných a právo na opravu týchto osobných údajov. Ďalej máte tieto práva: ak zistíte alebo sa budete domnievať, že správca alebo spracovateľ vykonávajú spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Ak bude táto vaša žiadosť uznaná ako oprávnená, správca alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie správca alebo spracovateľ tejto vašej žiadosti, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Na tento úrad sa môžete so svojím podnetom obrátiť aj priamo.

  4. RFID kľúčenka ( ďalej len " čip " ), je neprenosná. Zrušenie čipu alebo registrácie vo vernostnom programe je možné zaslaním žiadosti na e–mail: iwantyou@bubblemania.cz

  5. Podmienkou čerpania odmien z vernostného programu je registrácie účastníka. Bez registrácie nevzniká účastníkovi nárok na čerpanie odmien.

  6. V prípade straty čipu môže registrovaný účastník po zakúpení nového čipu na prevádzkach BubbleMania (za poplatok 2 EUR vč. DPH ) požiadať obsluhu o prevedenie bodov na nový čip. Prevádzkovateľ tohto vernostného programu nie je zodpovedný za stratu vernostných bodov v prípade odcudzenia čipe a následného čerpania bodov treťou osobou.